ติดต่อเรา

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9

IBRIX Co., Ltd.

21/118 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

+66 2641 4381

+662-641-4381 ext. 13

sales@ibrix.co.th